Mагистратура по дигитален маркетинг в България – Къде?

Това е кратък справочник за магистърските програми, в чието наименование фигурира изразът „дигитален маркетинг“.

За кого е?

Информацията тук ще е полезна на хора, които искат:

  • да придобият магистърска степен, свързана с онлайн маркетинга;
  • да учат в България.

Защо съставих този справочник?

Вярвам, че най-правилният избор е този, който човек прави сам за себе си. Справочникът ще улесни този избор, защото в него е събрана публично достъпната информация за магистърските програми по дигитален маркетинг на отделните университети. Това улеснява сравнението на различните възможности, от там и изборът на магистърска програма, която в най-голяма степен отговаря на индивидуалните ви изисквания. Освен това, справочникът ще ви спести един от най-ценните ресурси – време.

Как да използвате информацията в справочника?

Начинът, по който са представени магистърските програми тук дава отговор на въпросите: „Какво ще уча?“, „Колко дълго ще продължи обучението ми?“ и „Каква ще бъде натовареността ми?“.

Разбира се, тук е логичното място и на въпроса – „Колко ще ми струва това?“. Тази информация обаче е с променлив характер и ако я бях включил, щях да поема риска да стане неактуална, без да разбера (нямам възможност всеки ден да проверявам дали няма промяна в таксите на съответния университет).

Лесно можете да разберете цената на дадена магистратура, като използвате телефоните или имейлите в справочника. От линка към всяка програма, можете да посетите и сайта на дадения университет, за да потърсите информация там.

Какво ще уча? Това, което е посочено в учебния план. Ако тази информация ви е недостатъчна, използвайте контактите на съответния университет, за да поискате учебните програми.

Повече по темата вижте в статията „Как да си изберете магистърска програма“.

Колко дълго ще продължи обучението ми? Това зависи от бакалавърската ви степен. Ако сте бакалавър по икономика и ще учите дигитален маркетинг в икономически университет – тогава обучението ви ще продължи два семестъра или една година. В случай, че сте бакалавър – икономист, но искате да учите дигитален маркетинг в СУ „Климент Охридски“, където тази магистратура е в специалност „Стопанско управление“, тогава ще трябва да учите трети – приравнителен семестър.

Каква ще бъде ангажираността ми? Това зависи от формата на обучение (редовна, задочна, дистанционна) и графикът, свързан с нея. Във ВУЗФ, например, магистрите от задочна форма на обучение имат занятия през уикендите. При това, част от уикендите им са свободни. Магистрите в дистанционната форма на обучение могат да посещават занятията, заедно с колегите си от задочното обучение, но не са длъжни да го правят.

Най-добре е, когато направите шорт листатата си с университети – да се свържете с администрациите и да си изясните този въпрос допълнително.

Как са подредени университетите?
По азбучен ред, като ВУЗФ оставих на последно място, за да не бъда упрекнат в тенденциозно позициониране.

Бургаски свободен университет

Скрийншот от сайта на БСУ

Наименование на програмата: „Mаркетинг и дигитални комуникации” – на английски език

Професионално направление: икономика

Форма на обучение: задочно

Учебен план
Маркетингови изследвания и маркетингова информационна системаДелови игри
Управление на продажбитеМеждународен маркетинг
Стратегически маркетинг в международния бизнесWeb маркетинг на взаимовръзките
Електронна търговияУправленски информационни системи
Оптимизация на сайтове за търсачкиМаркетинг в социалните мрежи и онлайн метрики
***Магистърска теза

Контакти:
Бургас 8001, бул. „Сан Стефано“ 62
Тел. : 056 900 400; 056 900 418
e-mail: bfu@bfu.bg

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Скрийншот от сайта на ВСУ „Черноризец храбър“

Наименование на програмата: Дигитален маркетинг и уеб дизайн

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Учебен план
Технологии за електронен бизнесОценка и SEO оптимизация
Уеб дизайнПроектиране на интерфейси
Дигитален маркетингУправление на съдържанието
Онлайн кампанииМагистърска теза

Контакти:
гр. Варна 9007, к.к. „Чайка“, ул. „Янко Славчев“, 84

ас. д-р Веселина Спасова, научен ръководител МП, тел: 052 359 574, email:vspasova@vfu.bg

Администрация: тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Международно висше бизнес училище

Скрийншот от сайта на МВБУ

Наименование на програмата: Дигиталeн маркeтинг

Форма на обучение: задочно

Учебен план
Маркетингови стратегииУправление на фирмен блог и комуникации с блогъри
Въведение в дигиталните технологии и платформиМаркетинг в търсещите машини
Онлайн маркетингови проучванияМаркетинг в социалните медии
Създаване и развитие на бизнес уеб сайтУеб метрика и планиране на дигитална кампания
Интернет правоМагистърска теза

Контакти:
Ботевград – Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

тел : +359 (0)723 688 12 факс : +359 (0)723 688 13

email: info@ibsedu.bg

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Скрийншот от сайта на СУ „Климент Охридски“

Наименование на програмата: „Дигитален маркетинг“

Научно направление: Стопанско управление

Учебен план
Стратегически маркетингПланиране на дигиталния маркетинг
М-бизнесДигитален бранд мениджмънт
Онлайн маркетингови проучванияПотребителско поведение в дигиталния маркетинг
Маркетинг на взаимоотношенията (CRM) и аналитични инструменти на дигиталния маркетингГеймификация в дигиталния маркетинг
***Магистърска теза

Контакти:
София, 1113, бул. „Цариградско шосе“, 125, бл.3
Тел. 02/8738 310

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Скрийнщот от сайта на УНСС

Наименование на програмата: „Дигитален маркетинг“

За съжаление не намерих учебния план на тази магистърска програма, но ако се спрете на нея – бихте могли да го поискате от хората, с които ще се свържете, чрез информацията за контакти.

Контакти:

София, 1700, Студентски град „Хр. Ботев“, ул. „8-ми декември“

Отдел „Кандидат-студенти“ – 02 81 95 702; 02 81 95 704

ВУЗФ

Учебен план
Въведение в дигиталния маркетингИзмерване, анализ и оптимизация на онлайн бизнес
Онлайн бизнесУправление на онлайн продажби
Електронна търговия (E-commerse)Видео маркетинг и цифрова фотография
Използване на социалните мрежи за бизнесФинансово отчитане и анализ на онлайн бизнес
***Магистърска теза

Контакти:
гр. София, 1618, ж.к. „Овча купел“, ул.“Гусла“ №1

Бисер Райнов, фасилитатор на магистърската програма – 0878 875 472; email:brainov@abv.bg

Повече за магистърската програма „Дигитален маркетинг“ на ВУЗФ можете да видите тук и тук.

Leave a Comment

Scroll to Top