Синият океан на магистърската програма „Дигитален маркетинг“

Това е статия, която разказва за това, как екипът, създал концепцията на магистърската програма „Дигитален маркетинг“, приложи Рамката на четирите действия от стратегията „Син океан“, за да постигне устойчиво конкурентно предимство.

Конкурентното предимство на магистърската програма „Дигитален маркетинг“ в резюме

Това, което го има навсякъде, но не и при нас

  • Остаряла, суха и скучна теория, без практическо приложение – премахнахме я на 100%;

Това, което предлагаме само ние

  • Личен ментор и персонализиран учебен план;
  • Гъвкава възможност за избор на форма на обучение;
  • Възможност практическите задания да са свързани с личния ти проект;
  • Преживявания, от които ще ти останат хубави спомени, за цял живот.

Това, което при нас е много по-малко, отколкото при другите

  • Броят на участниците в програмата;
  • Натискът да се учи, за да се вземе изпитът.

Това, което при нас е много повече, отколкото в другите университети

  • Преподаватели от практиката, които правят това, което преподават и са отдадени на целта да постигнете резултати;
  • Практически занятия в реална среда.

За магистратурата „Дигитален маркетинг“ с повече детайли

Премахнахме фактора, който се приема за даденост във висшето образование

На 100% премахнахме сухата и скучна теория, която няма практическо приложение. Тази теория има своите роля и значение за развитието на науката, но не добавя стойност в една магистратура. Това беше причината да я премахнем изцяло от магистратурата.

Това не означава, че в магистратурата „Дигитален маркетинг“ изобщо няма теория. Има, защото, преди да започнете да правите нещата, трябва да научите как работят.

Раждането на добрата теория е продиктувано от проблем на практиката. Вземете за пример рамката на четирите действия, за която четете сега. Тя е част от стратегията „Син океан“, която е теоретична концепция, създадена в отговор на практическа потребност. Така са се появили концепциите за стратегическите карти, канавата на бизнес модела, лийн стартъп и редица други.

Вижте статиите в този блог. Част от написаното в тях не може да се приложи директно на практика. То обаче дава основата, необходима за правилното прилагане на инструментите, свързани с темата на статията.

Създадохме фактори, които никога не са предлагани в магистърските програми

Вашият личен план за обучение

Персонализацията на обучението в магистратурата по дигитален маркетинг е реализирана на две нива – на ниво учебен план и на ниво форма на обучение.

Ниво учебен план

Най-добрата магистърска програма, в най-добрия университет на света, не е пресонализирана. Всяка магистърска програма е унифицирана. Обучението по дигитален марекетинг в магистърската програма на ВУЗФ, също е унифицирано. То дава базисния минимум, гарантиращ ви успешна реализация. За някой хора това е достатъчно, за други може да е малко.

Тези, за които това е достатъчно, може да изпитват затруднения да покрият необходимия минимум.

Това предполага, че ще имат нужда от помощ, за да се справят. Така се появява потребност от някой, който да им помогне и този някой е личният им ментор. Той ще им окаже нужната подкрепа, за да преодолеят затрудненията, предоставяйки им допълнителни материали и консултирайки ги по затрудняващите ги теми.

Ситуацията при тези, които искат да научат повече, също изисква подкрепа. Принципно, цялото знание по дигитален маркетинг е в джоба ви – във вашия телефон. При това, достъпът до него е съвършено безплатен. Проблемът е, че това знание не е структурирано и подредено в логична последователност. Голяма част от „знанията“, които глобалната мрежа предлага, нямат никаква стойност, а някой дори може да ви нанесат вреда (докато го установите, ще изгубите доста време и не само). Освен това, знанията се появяват всяка секунда, при това с темпо, на което сам човек не може да издържи. Тук е ролята на ментора, който да даде отговор на въпросите: от къде да уча и какво?

Ниво форма на обучение

Формално, формата на обучението в магистратурата по дигитален маркетинг е дистанционна. В действителност обаче практиката с пилотния проект наложи друга форма, която бих нарекъл смесена.

Има хора, които по обективни причини не могат да присъстват на занятията. Те имат достъп до ресурси, които им позволяват да се подготвят сами. Това обаче не е стига. За да се чувстват част от общност и да се поддържа мотивацията им, тези хора имат достъп до затворена група във Фейсбук, до която имат достъп и останалите им колеги, обучаващи се в магистратурата по дигитален маркетинг.

Там те могат да общуват със своите колеги, с преподавателите, да споделят ресурси и да използват споделените ресурси.

Освен това те, както и всички останали студенти в магистърската програма, имат лична подкрепа, която се реализира по Скайп или Месинджър от техния ментор. Това означава, че те могат да провеждат лични разговори с него практически по всяко време. Така имат възможност да поставят въпроси, които намират за по-конфиденциални и не биха искали да обсъждат пред всички.

Принципно, нищо не би могло да замени магията на личния контакт с лектора, мотивиращото въздействие на средата от хора, имащи същите цели, като вас и академичната атмосфера на университетската зала. Една чисто дистанционна форма на обучение не предлага това. Магистратурата по дигитален маркетинг го предлага в две форми.

От една страна, има график за провеждане на учебни занятия, в който може да се включите. От друга страна, всеки студент в магистърската програма има „кредитна карта“ с определен брой часове за лична консултация. Може да ги използва когато и както намери за добре. Това е възможност, в случай, не може да присъства на занятията, провеждани по график. Консултациите няма да заместят обучението в тези часове, но по-добре да ги има, отколкото не.

Вашият личен ментор

е човекът, към който може да се обърнете, и в случай, че ви възникнат проблеми от академичен или административен характер. По обективни причини той познава системата по-добре от вас и знае какъв е правилният подход при решаването на конкретен казус. По-важното е, че той е на ваша страна. Ще ви изслуша, ще ви разбере и ще направи така, че да постигнете най-доброто за вас решение на проблема си.

Възможност студентите да работят по собствени проекти. Това е една идея, която се роди от практиката.

Случи се така, че студентите в първия випуск на магистърската програма по дигитален маркетинг имаха свои онлайн проекти.

Това даде възможност да съчетаем практическите задания, включени в програмата с личните им проекти.

За студентите е добре да развиват проектите си е помощта на преподавателите и колегите си. Така на практика те разполагат с екип, работещ за тях. Този модел повишава мотивацията на студентите, което води до по-високи резултати, постигнати в рамките на обучението. Така, целите на студентите и тези на програмата съвпадат.

Преживяванията

Тук ще спазим правилото: „не казвай, покажи ми“. Линковете по-долу водят към статии, разказващи моменти от обучението на първия випуск на магистратурата „Дигитален маркетинг“.

Образование в България: Магистратура „Дигитален маркетинг“

Фактори, които намалихме значително

Броят на студентите в обучителната програма. Програмата няма как да е персонализирана, ако в нея участват 50 души. Това наложи да ограничим броят на студентите до 20, като след запълване на бройката, записванията се преустановяват.

Обикновено броя на студентите в обучителните програми по дигитален маркетинг е голям. В някой от алтернативните университети той е хиляди. Ние обаче препочетохме да заложим на формат, който реално позволява да се постигне качествено обучение.

Друг фактор, който значително намалихме е натискът по посока на това да се учи, за да се вземе изпитът. Това е модел, който се е наложил там, където целта на обучението е дипломата. Целта на обучението по дигитален маркетинг в магистърската програма на ВУЗФ не е дипломата, а постигане на личните цели. В този смисъл, придобитите умения и знания са мерило до каква степен си постигнал целите си. Изпитът е просто обратна връзка, на базата на която да прецените накъде и как да насочите усилията си в по-нататъшната си подготовка.

Фактори, които увеличихме значително, над стандартите

Преподаватели, които правят това, на което учат студентите

Най-добрият начин студентите да се подготвят за практикатa е, като се срещнат с бизнеса в учебните зали. В магистърската програма по дигитален маркетинг се случва точно това.

Преподавателите в магистратурата по дигитален маркетинг са хора от практиката, които правят това, което преподават, при това доста успешно. Можете да видите, кои са те на страницата на магистратурата.
Да си добър практик не е достатъчно, за да бъдеш и добър преподавател. Христо Стоичков беше голям футболист, но не стана голям треньор.

Преподавателите в магистратурата са не просто добри практици, те са и вдъхновяващи мотиватори. Вижте разказа в снимки за първия семестър на програмата и сами ще се убедите в това.

Практика за магистратурата е и да се канят гост лектори, които обогатяват обучението, споделяйки своя личен опит и поуките от него. Те също са хора от практиката.

Практически занятия в реална среда

Студентите в магистърската програма „Дигитален маркетинг“ имат възможност не просто да приложат на практика това, което са научили, но и да го направят в реална среда. При това без да поемат какъвто и да било риск.

Те имат достъп до сайт, базиран на WordPress, в който могат да създават страници, публикации, да тестват плъгини.

Във финалната фаза е и проект за създаване на учебен онлайн магазин. Този магазин ще даде възможност на студентите да опитат уменията си, като продуктови мениджъри. Да изберат продукт, да създадат страница за него, да планират и реализират кампания и да видят резултатите.

Leave a Comment

Scroll to Top