Личностно Развитие

Как да си изберете магистърска програма

Магистърската програма е добър начин да получите знания и умения в конкретна област или професия, за сравнително кратък период от време. За добро или лошо – пазарът на образователни услуги изобилства от предложения за това, каква магистратура да запишете. Това е объркващо, дори за хора, които имат достатъчно социален опит. Едно объркване може да доведе до загуба на време и пари.

Написах тази статия с идеята да помогна да не се стигне до там. В нея съм се спрял на критериите, които щях да използвам, ако днес трябваше да си избирам магистратура.

Ето ги:

Следвай мечтите си

следвай мечтите си, когато си избираш какво да учишНай-важното при изборa на магистърска програма е това, което ви казва сърцето. Какво ви тегли? Какво искате да правите и коя е тази дейност, в която бихте се раздавали на 100%, защото ви идва отвътре?

Когато сте наясно с тези въпроси, отговорът на въпроса: „Какво да уча?“ е почти готов. Затова, отделете време да поговорите със себе си и си отговорете ясно и честно на въпроса: „Какво искам да правя всъщност и защо?“.

Въпросът „защо?“ не е по-малко важен от „какво?“. Много често мотивите за избора на една или друга магистърска програма са базирани именно на него. Ако отговорът на въпроса „защо?“, не е „защото това искам“ и въпреки това спирате избора си на дадената алтернатива, правите грешка.

Ще дам пример. Често става така, че мотивът за избора на магистърска програме е „в това има пари“. Лоша идея е да се насочите към нещо, заради парите. Във всяка професия има хора, които печелят добре и такива, които не печелят добре. Понякога това дори не е свързано с професионалните умения, но в общия случай е. Така че е желателно да сте добри в това, което правите. Едва ли ще стането добри в нещо, ако го работите само заради парите. Да работиш нещо, което не искаш е тягостно.

Няма заплата, която може да оправдае живот, който не ви носи удовлетвореност, защото не харесвате работата си.

Подобни на мотива с парите са мотивите „защото това е модерно“, „защото е нещо ново“ и т.н. Когато сте в зенита на кариерата си, това вече няма да е нещо ново и няма да е модерно. Нещо повече, средата сега се променя толкова бързо, че модата може да е отминала, преди да сте взели дипломата си за магистър.

Избегни капана на романтичните увлечения

когато си избираш професия, изясни си какво работят тези, които я упражняватСрещал съм много млади хора, които са искрено увлечени от дадена професия, но не са наясно какво точно стои зад нея. Представата им за професията е базирана по-скоро на неща, които те и приписват, отколкото на факти.

За да не останете разочаровани – изяснете си какво точно работят хората, практикуващи професията, на която сте спрели избора си. Говорете с познати, приятели, познати на познати – с възможно повече хора, за да си изясните по-обективно за какво става въпрос.

 

Когато знаете какво искате да учите, идва ред на това – къде да го учите. Ето стъпките, които могат да ви помогнат да изберете магистърска програма:

 

3 стъпки за избор на магистърска програма

сравни това, което бизнесът иска с това, което университетът предлага1. Вижте какво иска бизнесът

Първата крачка е да си изясните какво трябва да знаете и можете, за да се реализирате успешно в професията, която сте си избрали. Затова, започнете с обявите за работа. Съберете 10, 20 или 50 обяви и намерете общото между тях. То е това, което бизнесът иска.

2. Вижте какво предлагат университетите и направете сравнение

Съставете списък на университетите, в които се изучава специалността, която сте си избрали. После намерете в сайтовете им или изискайте от администрацията им – учебният план и учебните програми.

Започнете с учебния план на магистратурата. Учебният план е списък на дисциплините, които ще изучавате по време на обучението си в магистърската програма. Проверете дали между наименованието на дисциплините и уменията, които иска бизнесът има съответствие. Ако няма, това още не означава, че обучението в магистратурата не предлага това, което бизнесът иска. Означва обаче, че и да го предлага, не е в достатъчна степен.

Ако не намерите съответствието на ниво учебен план, слезте едно ниво по-надолу – учебните програми на магистърската програма. Учебните програми съдържат списък на темите, които се изучават в рамките на дадена учебна дисциплина.

Тук търсете съответствие между темите и уменията, които са ви нужни, за да се реализирате успешно. Ако го намерите – добре, ако не го намерите – не си избирайте тази магистърска програма. Една тема не е достатъчна, за да изгради умение, но е достатъчна, за да имате представа за какво става въпрос. Ако имате тази представа – лесно ще я надградите.

 

3. Разберете от кого ще се учите

аватар на преподавател

Учебната програма на дадена дисциплина от магистърската програма казва какво ще учите, преподавателят е човекът от когото зависи какво ще научите. И най-добрата учебна програма ще си остане лист хартия, ако няма кой да я превърне в знание за вас. Затова, проучете задълбочено хората, от които ще се учите.
Минималният списък от въпроси, на които е добре да намерите отговор е:

Този човек прави ли това, на което ще ме учи?

Ако не го прави, най-вероятно няма да може да ви научи и вие да го правите. Разбира се, не е задължително да го прави в момента, може да го е правил доскоро. Това също върши работа.

Той може ли да ме научи на това, което знае?

Много ключов въпрос. Тук винаги давам един и същ пример: Христо Стоичков беше брилянтен футболист, но не стана дори до посредствен треньор. Преподаването е изкуство и занаят. Не може да преподаваш само, защото знаеш нещо. Трябва да знаеш как да научиш другите на това нещо.

През последните години много хора от практиката яхнаха вълната „в университетите не се учат практически неща“ и станаха лектори. Поне на този етап, това не променя съществено качеството на висшето образование. Така че „преподавателят е човек от практиката“ не е достатъчно.

Единственият начин да прецените дали някой може да ви научи на нещо е да видите резултатите, които са постигнали неговите студенти или поне отзивите им за него. Търсете във форуми, социалните мрежи и питайте познатите си, които е учил.

По принцип такава информация се намира трудно, но усилието да я намерите си струва.

Той иска ли да ме научи?

ще ме научи ли преподавателят на това, което знаеТова, че някой знае нещо и може да го предаде, като знание, на друг, още не означава, че ще го предаде и на вас.

За да знаете дали ще го направи, трябва да сте наясно с мотивацията му да преподава. За съжаление, това е твърде личен въпрос и отговорът му трудно може да се разбере просто с проучване в мрежата. Това налага да влезете в личен контакт. Разбира се, не с директния въпрос „вие защо преподавате в тази магистърска програма?“.

Не е проблем да намерите имейла на който и да е преподавател. Пишете му. Попитайте го нещо за учебната дисциплина, по която преподава. Например „Видях, че вие преподавате дисциплината ХХХ в магистърската програма YYY. Прегледах учебната програма, но не успях да си изясня какво точно ще мога, след като завърша вашия курс. Бихте ли ми дал/а повече информация?“. От това дали и как ще ви отговори, ще придобиете добра представа и за това, дали този човек иска да ви научи на нещо.

Изборът на университет не е по-маловажен от избора на програма

свградата на ВУЗФОставих го за накрая, но със сигурност университетът не е последното нещо, по значение. Освен, че е институция, университетът е машината, която движи нещата. Вашата магистърска програма ще е част от цялото. Тя няма как да е принципно различна от онова, което се случва с даден университет, като цяло. Затова – не пропускайте да проучите университета.

Ето няколко въпроса, които е добре да проверите:

 

Колко важна вашата успешна реализация за университета?

Въпросът, с който е добре да започнете е: Какво ще стане с този университет, ако студентите, които са го завършили не успяват да се реализират добре? Ами, ако успяват да се реализират успешно?
Тук ще кажа (отбелязвайки, че го правя в лично качество), че субсидията на един държавен университет не е обвързана с успешната или неуспешната реализация на студентите му. В един частен университет, успехът на студентите значи нови студенти, а това гарантира жизнеспособността на учебното заведение.

Има ли жива връзка между университета и бизнеса

Основният проблем на образованието в България е, че няма жива връзка с бизнеса. За това, избирайки си магистратура, проучете опита, който има университетът в съвместни програми с бизнеса. ВУЗФ определено е лидер в това отношение, което лесно можете да проверите.

Тук можете да видите партньорите на магистратурата „Дигитален маркетинг“

 

Как се представя университетът в рейтинговата система

Рейтинговата система на университетите в България също може да е отправна точка при избора ви.

Тук можете да видите представянето на ВУЗФ в тази система

Акредитиран ли е ВУЗ-ът, в който сте решили да учите

За да бъде дипломата ви валидна, универститетът трябва да е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация.

Тук може да намерите информация за акредитацията на ВУЗФ.

Как ще изглежда дипломата ви извън България

Има ли университетът друга акредитация на над национално ниво, която да показва, че това, което се учи в него е оценено и в чужбина. Това също е важен момент при избора на университет.

ВУЗФ получи за втори път акредитация от Британския акредитационен съвет

Ако виждате бъдещето си в дигиталния маркетинг, но още не сте си избрали къде да учите – вижте конкурентните предимства на магистратурата по „Дигитален маркетинг“ на ВУЗФ.

Тук можете да видите, как протече първият семестър на първия випуск на програмата.