магистратура дигитален маркетинг

Неви Коева ще води нова учебна дисциплина за магистрите по дигитален маркетинг

Неви Коева става първият гост-лектор в магистърската програма по дигитален маркетинг на ВУЗФ със собствена учебна дисциплина. Дисциплината е „Имейл маркетинг“, а до сега тематиката, обхваната от нея, се изучаваше в в доста по-съкратен вид и в рамките на дисциплината „Онлайн бизнес“. Обичайната практика е гост-лекторите да изнасят една лекция по тема, в която са …

Неви Коева ще води нова учебна дисциплина за магистрите по дигитален маркетинг Read More »

Как да си изберете магистърска програма

Магистърската програма е добър начин да получите знания и умения в конкретна област или професия, за сравнително кратък период от време. За добро или лошо – пазарът на образователни услуги изобилства от предложения за това, каква магистратура да запишете. Това е объркващо, дори за хора, които имат достатъчно социален опит. Едно объркване може да доведе …

Как да си изберете магистърска програма Read More »

Scroll to Top