Неви Коева ще води нова учебна дисциплина за магистрите по дигитален маркетинг

Posted Posted in Личностно Развитие

Неви Коева става първият гост-лектор в магистърската програма по дигитален маркетинг на ВУЗФ със собствена учебна дисциплина. Дисциплината е „Имейл маркетинг“, а до сега тематиката, обхваната от нея, се изучаваше в в доста по-съкратен вид и в рамките на дисциплината „Онлайн бизнес“. Обичайната практика е гост-лекторите да изнасят една лекция по тема, в която са […]

Mагистратура по дигитален маркетинг в България – Къде?

Posted Posted in Личностно Развитие

Това е кратък справочник за магистърските програми, в чието наименование фигурира изразът „дигитален маркетинг“. За кого е? Информацията тук ще е полезна на хора, които искат: да придобият магистърска степен, свързана с онлайн маркетинга; да учат в България.   Защо съставих този справочник? Вярвам, че най-правилният избор е този, който човек прави сам за себе […]

Магистърска програма "Дигитален маркетинг".

Образование в България: Магистратура “Дигитален маркетинг”

Posted Posted in Личностно Развитие

Това е разказ в снимки за първия семестър на новата магистърска програма на ВУЗФ – “Дигитален маркетинг и бизнес финанси”. Този разказ е протегната ръка към потенциалните магистри, които имат влечение към дигиталния маркетинг и намигане към тези, които виждат висшето образование в България през призмата на наложилите се клишета. Суха и скучна теория, която […]