дигитален_маркетинг_обучение_справочник

FAQ: Всичко за обучението по дигитален маркетинг, събрано на едно мястo

Posted Posted in Личностно Развитие

Тук събрах на едно място всичко, свързано с обучението по онлайн маркетинг в магистърски програми. Структурирах информацията по логичен начин, като подредих темите в тяхната естествена последователност. В поста ще намериш отговори на често задавани въпроси, полезна справочна информация, наръчници и друга полезна информация. Активни са линковете към теми, които вече са публикувани. Част от […]

Практически наръчник за дистанционно обучение

Наръчник за дистанционно обучение: магистратура по онлайн маркетинг

Posted Posted in Личностно Развитие

Това е Част I на практически наръчник за студентите, избрали дистанционната форма на обучение. Макар да е насочен към конкретна магистърска програма, този наръчник ще е от полза за всеки, взел решение да се обучава дистанционно, независимо от това каква специалност и в кой университет. В тази част на наръчника ще намериш базисните неща, които […]