качествено образование и успешна реализация в България. Магистърска програма "Дигитален маркетинг"

Синият океан на магистърската програма „Дигитален маркетинг“

Posted Posted in Личностно Развитие

Това е статия, която разказва за това, как екипът, създал концепцията на магистърската програма „Дигитален маркетинг“, приложи Рамката на четирите действия от стратегията „Син океан“, за да постигне устойчиво конкурентно предимство.   Конкурентното предимство на магистърската програма „Дигитален маркетинг“ в резюме Това, което го има навсякъде, но не и при нас Остаряла, суха и скучна […]