Дигитален маркетинг и бизнес финанси

магистърска програма

20 души годишно

Записванията за учебната 2018/2019 г. започнаха

Заети места 4

Магистърската програма  „Дигитален маркетинг и бизнес финанси“ е насочена към хора, които искат да се реализират успешно в бързо развиващия се дигитален свят.

Програмата е подходяща за за абсолютно начинаещи - без специализирани познания и без умения за работа с инструментите и приложенията, използвани в дигиталния маркетинг.

По време на обучението си, студентите:

  • се учат от хора от практиката - собственици на агенции за дигитален маркетинг, маркетолози и др.;
  • придобиват умения и знания, работейки по реални проекти;
  • имат възможност да работят по собствени проекти, с подкрепата на преподавателите и менторите си;
  • изграждат умения за работа с приложенията, използвани в съвременния дигитален маркетинг.

Магистърската програма „Дигитален маркетинг и бизнес финанси“ се организира от ВУЗФ, с подкрепата на партньори от практиката, доказали се в областта, в която работят. Това гарантира практическата наосченост на обучението и актуалност на изучаваното съдържание.

УЧЕБЕН ПЛАН

1. Въведение в дигиталния маркетинг
Дисциплината създава базисните знания и умения, които са необходимият фундамент за по-нататъшното развитие на хората, решили да се развиват в света на дигиталния маркетинг. Основните теми, застъпени в нея са: как работи глобалната мрежа и как да правиш бизнес в нея; модели за бизнес в онлайн среда; промотиране чрез Интернет – базисно ниво и др.

2. Онлайн бизнес
В тази дисциплина се разглеждат:

привличащ маркетинг (inbound marketing); маркетинг, базиран на съдържание (content marketing); имейл маркетинг; копирайтинг; онлайн реклама; Дисциплината е с практическа насоченост. Обучението е базирано на концепцията „учене чрез правене“.

3. Електронна търговия (Е-commerse)
Изграждане и развитие на онлайн магазин от А до Я. Как да създадеш онлайн магазин, как да промотираш продуктите си и да печелиш от това, как да проучваш конкуренцията и да изграждаш стратегии, даващи ти конкурентно предимство.

Учебната дисциплина е с практическа насоченост, а лекторите са хора, които имат собствени онлайн магазини, които са развили успешно.

4. Използване на социалните мрежи за бизнес
Обучение със силно практическа насоченост, по време на което студентите придобиват умения да използват социалните мрежи за бизнес.

Акцентът в обучението е поставен на Facebook, YouTube, Instagram, Google +.

5. Измерване, анализ и оптимизация на онлайн бизнес
Темите в тази дисциплина са с практическа насоченост. Студентите придобиват умения за работа с Google Analitics, запознават се с начините да осъществяват на практика SEO и IBSO. Също така, как да създават рекламни кампании, да поставят цели, да измерват и анализират резултатите, за да подобрят представянето.
6. Управление на продажбите
Това е дисциплина, създаваща знания и умения за продажби. По време на нея студентите се запознават с успешни продажбени стратегии и тактики, научават се да разбират и управляват различните етапи от продажбения процес.
7. Видео маркетинг и цифрова фотография

В рамките на учебната дисциплина „Видео маркетинг и цифрова фотография“ студентите придобиват практически умения да създават видео и фото материали, с маркетингова цел.

В тази дисциплина те също така усвояват видео и фото монтажа. Получават знания, позволяващи им да работят при различни условия на светлина и звук. Голяма част от темите са базирани на възможностите за използване на мобилните телефони за създаване на маркетингови видеа и снимки.

8. Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес
Дисциплината дава възможност на студентите да погледнат на онлайн бизнеса през призмата на концепцията за финансова отчетност. Освен това, те придобиват умения, даващи им възможност да правят финансов анализ на онлайн проекти, дейности и дори отделна рекламна кампания. Тази дисциплина създава мост между метриките, които обичайно се използват в онлайн бизнеса и финансовите показатели, които са най-широко разпространеният бизнес език.

ЛЕКТОРИ

Анна Христова

Анна Христова е сертифициран Facebook Marketing Specialist и собственик на Creative Marketing- малка дигитална агенция за Facebook маркетинг и реклама. Има богат практически опит в сферата на маркетинга в социалните мрежи.

Вярва, че не са необходими много пари за изграждане на имидж и постигане на успех в социалните мрежи, необходимо е постоянство! Готова е да сподели знанията и уменията, които е придобила от практиката си с над 25 бранда в различни сфери на дейност.

Боян Москов

Боян Москов е създател на Griva Cosmetics – един от най-успешните онлайн магазини за козметика. Той има 5 годишен опит в дигиталния маркетинг. Боян е и управляващ съдружник в „InteractiveOrb”, агенция за дигитален маркетинг, партньор на ВУЗФ в магистърската програма.

„Имейл платформите и целевите страници са ми страст. Софтуерите за автоматизация също, защото с тях се постига ръст в продажбите с минимални усилия. Знам кои са тактиките, които могат за кратко време да увеличат продажбите и да доведат десетки нови клиенти в един онлайн магазин и ще науча студентите на тях“, казва Боян. Вярва, че не са необходими много пари за изграждане на имидж и постигане на успех в социалните мрежи, необходимо е постоянство! Готова е да сподели знанията и уменията, които е придобила от практиката си с над 25 бранда в различни сфери на дейност.

Мартин Димитров

Доц. д-р Мартин Димитров има солиден опит в създаване на маркетингово и рекламно съдържание. Той е заснел 42 корпоративни филма и над 100 рекламни клипа.

Опитът му включва телевизионни предавания-забавни,политически и шоу програми. Работил за чуждестранни телевизии - ARD,ORF и BBC, като оператор- журналист. Като главен оператор е заснел 35 документални филма, 10 игрални филма, множество новели и сериали.

Мария Боева

Мария Боева се се занимава с дигитален маркетинг от 2013 г. През това време е работила по управлението на маркетинговите кампании на над 20 онлайн магазина.

Активно се занимава със социални мрежи, реклами във Facebook и AdWords. Тя има успешно развиващ се онлайн магазин за матраци, генериращ по няколко милиона оборот на година. Мария е и управляващ съдружник в „InteractiveOrb”, агенция за дигитален маркетинг, партньор на ВУЗФ в тази магистърска програма. Мария е енусиазирана от идеята да работи със студенти и е готова да сподели опита си с тях.

Бисер Райнов

Д-р Бисер Райнов преподава във ВУЗФ повече от 12 години. Той е с над 8 годишен опит в управлението на онлайн проекти.

Има сертификати в областта на инбоунд маркетинга, контент менидмънта, имейл маркетинга и др.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е базирана на дистанционната форма на обучение, с някои особености, повишаващи ползите за студентите.

Неприсъствени занятия


Обучителни материали:

Студентите получават материали, позволяващи им да се подготвят по съответните теми, под формата на:

  • Писмено оформени лекции, наръчници за практическа работа;
  • Видео уроци и уебинари;
  • Насоки за използване на бази с ресурси;
  • Тестове за самопроверка на знанията и уменията.

Консултации:

Обучаващите се в програмата имат постоянен онлайн достъп до лекторите, което им дава възможност да получават подкрепа и преодоляват затруднения, възникнали по време на подготовката им. За лекторите това е възможност да адаптират обучението към конкретните потребности на отделния студент.

Присъствени занятия


Присъствените занятия се организират по график, договорен между студентите и лектора по съответната дисциплина. Участието на студентите в тях не е задължително.

Целта на присъствените занятия е практическо прилагане на придобитите знания, чрез работа по реални проекти и казуси.

ПРИЕМ

Документите, необходими за записване в магистърската програма

Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, с успех не по-нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Продължителността на магистърската програма е свързана с придобито висше образование


икономисти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2 семестъра


ТАКСА

2000 евро за цялата магистърска програманеикономисти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3 семестъра


ТАКСА

2750 евро за цялата магистърска програмаЗаплащането на таксите може да бъде разсрочено на 4 вноски по 25%


КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА И ВЗЕМИ 350.00 лв. ОТСТЪПКА ОТ ТАКСАТА

Онлайн бизнес за абсолютно начинаещи


Повечето дисциплини, включени в магистърската програма, се предлагат и като отделни курсове. Цената на един курс е 340 €. Курсът носи кредити – полагащи се за съответната дисциплина, съгласно учебния план, които се признават в случай, че курсистът запише цялостната програма.
Онлайн бизнес за абсолютно начинаещи

Веднъж месечно се провежда и еднодневният безплатен курс „Онлайн бизнес за абсолютно начинаещи“, предназначен за хора, които проявяват интерес към програмата , но искат да се убедят в качестъвото на обучението „на място“.

Цени

Онлайн бизнес за абсолютно начинаещиМагистърска програмаКурс, базиран на дисциплина от магистърската програма
Достъп до лекционни материали и презентации
Видео уроци и уебинари
Насоки за използване на бази с ресурси
Тестове за самопроверка на знанията и уменията
Присъствени занятия
Консултации онлайн
Консултации в лични срещи с лектора
0 €2000 €8 x 340 € = 2720 €
запиши се сега! кандидатствай сега!

 

Годишнишният прием в магистратурата е 15 души.

Следващата възможност за записване е от февруари 2018 г.

Свободните места са 9.