"Дигитален маркетинг" магистърска програма на ВУЗФ

Успешна реализация, чрез качествено образование в България

20 души годишно

Записванията за учебната 2018/2019 г. започнаха

Заети места 4

За кого е?

За хора, които:

  • са избрали дигиталния маркетинг за своя професия и искат да се развиват в тази сфера;
  • искат реални знания и умения, а не просто диплома за магистър;
  • са готови да отделят нужното време и да положат усилията, необходими за да усвоят знанията и умения, необходими за успешната им реализация.

 

Какво ще ви даде програмата?

Сигурност в бъдещето. Тази магистърска програма е възможност да се изградите, като специалист по дигитален маркетинг. Една професия с бъдеще, в която кадрите не достигат, а заплащането е добро.

Програмата е подходяща за за абсолютно начинаещи - без специализирани познания и без умения за работа с инструментите и приложенията, използвани в дигиталния маркетинг.

Магистратурата се осъществява от ВУЗФ и партньорски организации от практиката.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

1. Въведение в дигиталния маркетинг

Дисциплината създава базисните знания и умения, които са необходимият фундамент за по-нататъшното развитие на хората, решили да се развиват в света на дигиталния маркетинг. Основните теми, застъпени в нея са: как работи глобалната мрежа и как да правиш бизнес в нея; модели за бизнес в онлайн среда; промотиране чрез Интернет – базисно ниво и др.

2. Онлайн бизнес

В тази дисциплина се разглеждат:

привличащ маркетинг (inbound marketing);

маркетинг, базиран на съдържание (content marketing);

имейл маркетинг;

копирайтинг;

онлайн реклама;

Дисциплината е с практическа насоченост. Обучението е базирано на концепцията „учене чрез правене“.

3. Електронна търговия (Е-commerse)

Изграждане и развитие на онлайн магазин от А до Я. Как да създадеш онлайн магазин, как да промотираш продуктите си и да печелиш от това, как да проучваш конкуренцията и да изграждаш стратегии, даващи ти конкурентно предимство.

Учебната дисциплина е с практическа насоченост, а лекторите са хора, които имат собствени онлайн магазини, които са развили успешно.

4. Използване на социалните мрежи за бизнес
Обучение със силно практическа насоченост, по време на което студентите придобиват умения да използват социалните мрежи за бизнес. Акцентът в обучението е поставен на Facebook, YouTube, Instagram, Google +.
5. Измерване, анализ и оптимизация на онлайн бизнес

Темите в тази дисциплина са с практическа насоченост. Студентите придобиват умения за работа с Google Analitics, запознават се с начините да осъществяват на практика SEO и IBSO. Също така, как да създават рекламни кампании, да поставят цели, да измерват и анализират резултатите, за да подобрят представянето.

6. Управление на продажбите

Това е дисциплина, създаваща знания и умения за продажби. По време на нея студентите се запознават с успешни продажбени стратегии и тактики, научават се да разбират и управляват различните етапи от продажбения процес.

7. Видео маркетинг и цифрова фотография

В рамките на учебната дисциплина „Видео маркетинг и цифрова фотография“ студентите придобиват практически умения да създават видео и фото материали, с маркетингова цел.

В тази дисциплина те също така усвояват видео и фото монтажа. Получават знания, позволяващи им да работят при различни условия на светлина и звук. Голяма част от темите са базирани на възможностите за използване на мобилните телефони за създаване на маркетингови видеа и снимки.

8. Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес

Дисциплината дава възможност на студентите да погледнат на онлайн бизнеса през призмата на концепцията за финансова отчетност.
Освен това, те придобиват умения, даващи им възможност да правят финансов анализ на онлайн проекти, дейности и дори отделна рекламна кампания.
Тази дисциплина създава мост между метриките, които обичайно се използват в онлайн бизнеса и финансовите показатели, които са най-широко разпространеният бизнес език.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Анна Христова

Анна Христова е сертифициран Facebook Marketing Specialist и собственик на Creative Marketing- малка дигитална агенция за Facebook маркетинг и реклама. Има богат практически опит в сферата на маркетинга в социалните мрежи.

Вярва, че не са необходими много пари за изграждане на имидж и постигане на успех в социалните мрежи, необходимо е постоянство! Готова е да сподели знанията и уменията, които е придобила от практиката си с над 25 бранда в различни сфери на дейност.

Боян Москов

Боян Москов е създател на Griva Cosmetics – един от най-успешните онлайн магазини за козметика. Той има 5 годишен опит в дигиталния маркетинг. Боян е и управляващ съдружник в „InteractiveOrb”, агенция за дигитален маркетинг, партньор на ВУЗФ в магистърската програма.

„Имейл платформите и целевите страници са ми страст. Софтуерите за автоматизация също, защото с тях се постига ръст в продажбите с минимални усилия. Знам кои са тактиките, които могат за кратко време да увеличат продажбите и да доведат десетки нови клиенти в един онлайн магазин и ще науча студентите на тях“, казва Боян. Вярва, че не са необходими много пари за изграждане на имидж и постигане на успех в социалните мрежи, необходимо е постоянство! Готова е да сподели знанията и уменията, които е придобила от практиката си с над 25 бранда в различни сфери на дейност.

Мартин Димитров

Доц. д-р Мартин Димитров има солиден опит в създаване на маркетингово и рекламно съдържание. Той е заснел 42 корпоративни филма и над 100 рекламни клипа.

Опитът му включва телевизионни предавания-забавни,политически и шоу програми. Работил за чуждестранни телевизии - ARD,ORF и BBC, като оператор- журналист. Като главен оператор е заснел 35 документални филма, 10 игрални филма, множество новели и сериали.

Мария Боева

Мария Боева се се занимава с дигитален маркетинг от 2013 г. През това време е работила по управлението на маркетинговите кампании на над 20 онлайн магазина.

Активно се занимава със социални мрежи, реклами във Facebook и AdWords. Тя има успешно развиващ се онлайн магазин за матраци, генериращ по няколко милиона оборот на година. Мария е и управляващ съдружник в „InteractiveOrb”, агенция за дигитален маркетинг, партньор на ВУЗФ в тази магистърска програма. Мария е енусиазирана от идеята да работи със студенти и е готова да сподели опита си с тях.

Бисер Райнов

Д-р Бисер Райнов преподава във ВУЗФ повече от 12 години. Той е с над 8 годишен опит в управлението на онлайн проекти.

Има сертификати в областта на инбоунд маркетинга, контент менидмънта, имейл маркетинга и др.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дистанционна форма на обучение, с възможност за присъствени занятия.

Неприсъствени занятия


Обучителни материали:

Студентите получават материали, позволяващи им да се подготвят по съответните теми, под формата на:

  • Писмено оформени лекции, наръчници за практическа работа;
  • Видео уроци и уебинари;
  • Насоки за използване на бази с ресурси;
  • Тестове за самопроверка на знанията и уменията.

Консултации:

Обучаващите се в програмата имат постоянен онлайн достъп до лекторите, което им дава възможност да получават подкрепа и преодоляват затруднения, възникнали по време на подготовката им. За лекторите това е възможност да адаптират обучението към конкретните потребности на отделния студент.


Присъствени занятия


Присъствените занятия се организират по график, договорен между студентите и лектора по съответната дисциплина. Участието на студентите в тях не е задължително.

 

ПРИЕМ

Документи, необходими за записване в магистърската програма

Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, с успех не по-нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Продължителността на магистърската програма е свързана с придобито висше образование


икономисти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2 семестъра


ТАКСА

2000 евро за цялата магистърска програманеикономисти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3 семестъра


ТАКСА

2750 евро за цялата магистърска програмаЗаплащането на таксите може да бъде разсрочено на 4 вноски по 25%


КАНДИДАТСТВАЙ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА СЕГА!

Онлайн бизнес за абсолютно начинаещи


Тази магистърска програма ще ти даде възможност да работиш това, за което си учил. В нея ще срещнеш хора от практиката, които правят това, което преподават. Ще имаш личен ментор и индивидуален план, надграждащ учебния план.
Онлайн бизнес за абсолютно начинаещи

Освен българска, ВУЗФ има и британска акредитация. Възползвай се от възможността да вземеш диплома от университет, който 15 години подготвя студенти, реализиращи се успешно в практиката

 

Годишнишният прием в магистратурата е 20 души.

Записванията за учебната 2018/2019 г. започнаха

Заети места 4.