Личностно Развитие

Ти можеш! Въпреки всички и въпреки всичко.

Как да си изберете магистърска програма

Магистърската програма е добър начин да получите знания и умения в конкретна област или професия, за сравнително кратък период от време. За добро или лошо – пазарът на образователни услуги …
виж повече
качествено образование и успешна реализация в България. Магистърска програма "Дигитален маркетинг"

Синият океан на магистърската програма „Дигитален маркетинг“

Това е статия, която разказва за това, как екипът, създал концепцията на магистърската програма „Дигитален маркетинг“, приложи Рамката на четирите действия от стратегията „Син океан“, за да постигне устойчиво конкурентно …
виж повече
Магистърска програма "Дигитален маркетинг".

Образование в България: Магистратура „Дигитален маркетинг“

Това е разказ в снимки за първия семестър на новата магистърска програма на ВУЗФ – „Дигитален маркетинг и бизнес финанси“. Този разказ е протегната ръка към потенциалните магистри, които имат …
виж повече

ЗАЩО ХОРАТА СЕ ПРОВАЛЯТ САМИ, ПРОПУСКАЙКИ ГОЛЕМИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВОТА СИ

„Всички го правят“. Да правиш това, което правят „всички“, е най-лесния начин да се провалиш. Причината е, че си поставяш ниски цели, които лесно се постигат. Когато постигнеш целите си, …
виж повече